מספר מזהה: 7717

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

טיפולי פוריות בתשעה באב – נטילת תרופות

שאלה:

כבד הרב ד"ר מרדכי הלפרין נ"י
ברכה ושלום עד העולם
אשה בקהילתנו נוטלת תרופה (ג"פ ביום) בטיפול אינזולין רזיסטנציה במסגרת טיפול רחבה בעקרות, מה דינה לגבי תענית ט"ב, ויוה"כ?
בכבוד רב ובברכת כל טוב סלה
דוב לוי

תשובה: