מספר מזהה: 6840

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

טלטול משאבת אינסולין בשבת

שאלה:

יש לי מטופל, תלמיד חכם, שאינו סומך על העירוב בירושלים וגם לא על העירוב השכונתי, כי לדעתו לא ניתן להתיר טלטול עם צורת הפתח בלבד. כך נהג עד היום.
המטופל סובל ממחלת סוכרת קשה ביותר ויש לו כבר נזק לראיה ולכליות וכן אירוע מוחי בעברו, והוא בן 45 בלבד. כחלק מהטיפול בו המלצנו על התקנת משאבת אינסולין, המחוברת לגופו באופן קבוע ומסייעת מאד באיזון הסוכר בגופו.
כבר בימים הראשונים ניכר שהמשאבה מאזנת אותו מצויין והיא מהווה הצלה של ממש בשבילו. עם זאת, מבחינת הלכות עירובין,  מבחינתו הוא מתכוון לא לצאת מפתח החצר בירושלים בשבת, קל וחומר כאשר הוא נוסע לארה"ב במסגרת עבודתו.
העליתי לפניו את הצד שני של הסוגיא – האם יש כאן טלטול בכלל, או שמא נדון את המשאבה כתכשיט/משקפיים, או אף כחלק מגופו (בשל החיבור הישיר לגוף). הוא כמובן ביקש לדעת האם יש פוסקים שהתייחסו לכך בעבר.
מה דעת הפוסקים לגבי דין משאבת אינסולים בשבת בהקשר של הלכות עירובין כנ"ל?
תודה

מ

תשובה:

תשובת הרב יהודה גולדפישר:
שלום וברכה.

עיין בנשמת אברהם מהדורה תשס"ז סימן ש"א סעיף י"א 2 שדן בהרחבה האם אפשר לחולה סוכרת לצאת עם משאבת אינסולין בשבת.

א. הנשמת אברהם מביא שם בשם הגרש"ז אויערבאך, שאין לצאת עם מכשיר כזה בשבת במקום שאין עירוב (דווקא לרשות הרבים), ומדויק מדבריו שבמקום שיש עירוב מותר לצאת עם מכשיר כזה – למרות שהגרש"ז אויערבאך הכיר היטב את בעיות העירוב ואף חשש להם לעיתים.

ב. הנשמת אברהם מביא בשם הגרי"י נויבירט, שיש להתיר לצאת עם מכשיר כזה בשבת גם במקום שאין עירוב (אך אינו רשות הרבים גמורה), אם הוא לובש אותו בשינוי (וכן הביא ששמע בשם הגרי"ש אלישיב), כגון שכורך וקושר את חגורת הבד מסביב לרגלו או לידו ותוחב שם את המחט, וטעמו מצד שהתירו איסור דרבנן משום 'כבוד הבריות' (כאשר כאן מדובר על 'שבות דשבות' – הוצאה מרשות היחיד לכרמלית בשינוי). בנידון זה יש משום 'כבוד הבריות', כי ללא היתר זה לא יוכל אף פעם, כל ימי חייו, לצאת מביתו בשבת. אך סייג היתר זה (במקום שאין עירוב), שהוא דווקא אם יוצא לצורך מצוה, כגון ללכת לבית הכנסת או להשתתף בשיעור תורה, ולא כדי לצאת לשם טיול עם משפחתו, ואף לא כדי להשתתף בשמחת משפחה.

בנוסף יש לדאוג, שכשממלא את המזרק לפני שבת, ישים בו רק מספיק אינסולין לכל השבת ועוד קצת יותר ליתר ביטחון, כדי שלא יצא בשבת עם מזרק שיש בו גם אינסולין שודאי לא יצטרך לו בשבת.

בברכה,

הרב יהודה גולדפישר