מספר מזהה: 5538

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

יוחסין של תינוק מתרומת זרע

שאלה:

שלום,
הנני גרושה + 1 ואני רוצה להביא ילד מתרומת זרע, שאלתי היא: האם תהיה לילד/ה בעיה להתחתן לפי ההלכה ?
ומה הדין לגבי תרומת זרע מגוי ?
תודה

תשובה:

א. על פי ההלכה אסור לקבל תרומת זרע מתורם יהודי, אם יווצר מצב בו האב של הצאצא ישאר אנונימי.
הסיבה העיקרית לאיסור זה הוא החשש שהצאצא מהתרומה האנונימית יפגש עם אחותו מאביו, וישאנה לאשה. וילדיהם, לכשהדבר יוודע, יהיו ממזרים.
ראי מאמרו של הרב ד"ר הלפרין "הגדרת הורות וזכות איתור השורשים הביולוגיים".
ב. ראה גם במקורות המובאים באנציקלופדיה ההלכתית רפואית כרך א', ערך הזרעה מלאכותית עמ' 148-161.
את הספר ניתן להשיג דרך מכון שלזינגר. ניתן לרוכשו באופן מקוון דרך אתר המכון
כמו כן ניתן לראות את עיקרי הדברים בספר "התורה והרפואה" של פרופ' שטינברג. ספר הנמצא בינתיים רק במהדורת רשת.
לגבי תרומת זרע מגוי:
הנושא נידון באריכות בספרות הפוסקים, והמסקנה החד משמעית היא שלא ניתן להציג פסיקה כללית, אלא בכל מקרה יש להתייעץ עם הרב האישי.
כמו כן ניתן להתייעץ עם רבני מכון פוע"ה, בטלפון 02-651-50-50 בשעות העבודה.