מספר מזהה: 6111

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

יחס ההלכה לניתוח קיסרי אלקטיבי

שאלה:

שלום וברכה,

אני מחפש חומר לעבודה סמינריונית על נושא "ניתוח קיסרי אלקטיבי" בעיניים הלכתיות.
העבודה תדון בשאלה האם מותר להכנס לסיכון של ניתוח קיסרי מבחירה אישית של היולדת וללא סיכון רפואי או החלטת רופא?
האם יש הבדל בעמדת ההלכה בכל הנוגע לסיבה שבגללה יש רצון ללכת על ניתוח קיסרי? לדוגמא: פחד מהלידה הטבעית או ניתוח קיסרי קודם, שאז אולי יש מקום להתיר? לעומת רצון לבחור בתאריך מסוים (10.10.10 או י"ט בכסלו) שאז אולי יש מקום לאסור?
מה ההבדל (אם יש) בין ניתוח קיסרי מרצון לבין ניתוח פלסטי קוסמטי שנעשה מתוך רצון וללא אילוץ רפואי?
האם יש התייחסות אתית לנושא הנ"ל שאיננו במסגרת הלכתית?

אודה לכם אם תתנו לי הפניה למקורות העוסקים בשאלות הנ"ל,
ס

תשובה:

שלום וברכה,
הנושאים שראוי לדון בהם מבחינה הלכתית הם:
1,2. הקדמת הלידה שלא לצורך, ואיסור הכנסת עצמה ועוברה לסיכון שלא לצורך – עי' אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ע"ד; נשמת אברהם יו"ד סי' קצ"ד סעיף יד; "בנין אב" לראשל"צ הרב בקשי דורון שליט"א ח"ד עמ' רלו, "הקדמת לידה"; אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך "לידה", הקדמת הלידה (בהוצאה ישנה: ח"ד עמ' 272).
3. איסור חבלה בעצמו – עי' מאמרו של הרב שרמן בתחומין כרך כ' עמ' 353, "תרומת איברים למטרת רווח כספי" ובמקורות שם; "מים ההלכה" לרה"ר הרב יונה מצגר, ח"ב סי' כב עמ' סב, "הנוי והיופי" (בענין ניתוח פלסטי).
4. גרימת חילול שבת – עי' שו"ע או"ח סי' רמח; שמירת שבת כהלכתה לב, לג.
5. השפעת הניתוח על יכולת ילודה בהמשך (פריה ורביה) – אסיא נג-נד עמ' 107, "עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן"; אסיא נה עמ' 91.

בהצלחה,
מאיר אורליאן