מספר מזהה: 5728

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

יחסי מין אוראליים בהלכה

שאלה:

שלום רב,

רציתי לשאול אם מותר לבני הזוג לקיים ביניהם מין אוראלי לפי ההלכה היהודית.

ואם הדבר מותר, האם חלים על כך מגבלות כלשהם?

חזקו ואמצו,

י

תשובה:

א. ככלל, מין אוראלי אסור משני הצדדים. אמנם יש בהלכות אלו פרטים נוספים בעלי משמעות עבורכם, אך פירוט נוסף חורג ממסגרת זו.

כך שראוי שתתייעצו עם רב תלמיד חכם מובהק שיכול לסייע לכם גם לבין את הנושא, גם להכיר את המשמעות ההלכתית המלאה, וגם להדריך אתכם ביישום ההלכה כנדרש.

ב. דומני שראוי לעיין גם בלשון הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, פרק כ"א הלכה ט', דברים המסכמים בבהירות את (הסוגיה במסכת נדרים דף כ ואת) הדיעה המקובלת היום על רוב הפוסקים:

"אשתו של אדם מותרת היא לו, לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר ואבר שירצה, [ובא עליה כדרכה ושלא כדרכה] ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה ואע"פ כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש כמו שביארנו בהלכות דעות, ולא יסיר מדרך העולם ומנהגו שאין דבר זה אלא כדי לפרות ולרבות"

(המידע מאוחזר מתוך: פרוייקט השו"ת גרסה 17)