מספר מזהה: 7694

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ייבום וחליצה בימנו, לאור טכנולוגיות הפוריות

שאלה:

שלום רב,
אני כתבת של מאקו יהדות, וכעת נמצאת בסיומה של כתבה המסבירה את עקרונות הייבום, מדוע הוא לא נוהג היום וגם מציעה שימוש בזרע המת על ידי אלמנתו כדי להקים בכך זרע למת. אני יודעת שדעת ההלכה היא שבמקרה כזה, מאחר וההזרעה בוצעה לאחר שמת הבעל, אין האישה פטורה מחליצה. שאלתי היא, האם במסגרת עבודתכם המסורה נתקלתם במקרה כזה (בעילום שם כמובן), בו אישה חשבה שעל ידי העיבור מבעלה לאחר שמת היא למעשה פטורה מייבום וחליצה, אך גילתה שאין זה כך.

אשמח אם תוכלו לעזור לי. תודה מראש!

תשובה:

לשאלתך: לא נתקלנו.
לגופו של נושא הייבום וההזרעה לאחר המוות ראי נא את סימן כו, מספרי "רפואה מציאות והלכה" (מכון שלזינגר, ירושלים תשע"ב).
כמו כן ראי בתשובותיו של הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א על תרומת ביציות, פונדקאות, הקפאת זרעו של רווק ונטילת זרע מן המת שפורסמו באסיא סה-סו, עמ' 45-49 (תשנ"ט), העוסק בקשר המעניין שבין מצוות הייבום להזרעה לאחר המוות.