מספר מזהה: 5957

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר

שאלה:

יציאה בשבת עם אזיק אלקטרוני לאסיר

ישנו אזיק אלקטרוני שהוא מכשיר בדמות שעון-יד הרתוק לרגל האסיר, ולא עובד כאיתורן הקשור ללווין אלא בבית בו מתגורר האסיר קיים משדר הקולט כל הזמן אותות מה"אזיק", ללא קשר היכן נמצא האסיר.
תנועת האדם איננה משפיעה דבר על המערכת, והמכשיר איננו יודע היכן האסיר בתוך הבית, זאת אומרת שכל עוד האסיר לא יצא מטווח הקליטה אין שום מעורבות של האדם בתפקוד המערכת האלחוטית אם האסיר יוצא מהאיזור המוגדר מראש ללא רשות, ברגע שהמשדר לא קולט בחזרה אותות מהאזיק, מיד הוא מתקשר אוטומטית למחשב המשטרה להודיע שהאסיר אינו נמצא בטווח הקליטה שהוגדר מראש בשבת קיימת בעיה של "חלון זמן" מורשה, דהיינו שעות שבהן האסיר מורשה על פי צו שופט לצאת מביתו להתפלל או לשמחה משפחתית וכדו", ואז מתעוררת הבעיה כשהמחשב מקבל מהמשדר הודעה שהאסיר אינו כעת באזור המוגדר, והמחשב אשר תוכנן בו מראש שבשעות אלו לאסיר מותר לצאת מביתו, גם יודע שלא צריך להודיע לשלטונות לברר היכן כעת נמצא האסיר אבל כל פעם שהאסיר נכנס ויוצא מביתו בשעה המותרת, קולט הוא את זמן היציאה ואת כניסת האדם לתחום הבית, ויש כאן אולי חילול שבת ובפרט כאשר נדלקות על המשדר נורות בצבעים שונים
ישנו אזיק אלקטרוני נוסף, המחובר כל הזמן למערכת אלחוטית הפועלת עם לווין (GPS) היודע בכל רגע היכן האסיר נמצא, ואין בתנועות גוף האסיר שום מעורבות בתפקוד המערכת האלחוטית אם הוא יוצא מתחום מסוים שנקבע לו ע"י השלטונות, מיד המערכת הממוחשבת תודיע למשטרה שאסיר זה יצא מהתחום המותר בשבת כשהאסיר הולך בתוך התחום הקבוע האם מותר לו לצאת עם האזיק אלקטרוני זה על רגלו ומכיון שיכול להיות בזמן ההליכה שינוי בדרגת איכות הקליטה של הלויין אל האזיק ואז גם משתנים המספרים הדיגיטליים שעל צג המחשב של השלטונות, וזה לא משנה אם הוא בתוך הבית או ברחוב.

תשובה:

מותר לאסיר עם אזיק אלקטרוני לצאת בשבת מביתו בשעות המותרות ולחזור הביתה בזמן ההיתר. השינויים האלקטרוניים הנגרמים מיציאה זו מוגדרים לעיתים כדבר שאינו מתכוון, ולעיתים פסיק רישא דלא ניחא ליה , כשבכל אופן מדובר בתהליך שאין בו איסור תורה, ולדעת רוב הפוסקים, הוא מותר לכתחילה במצב כזה. לעומת זאת לצאת מביתו שלא בתוך חלון הזמן המותר, אסור בגלל ההתראה הנגרמת בהודעה לשלטונות על החריגה מההיתר, כאשר כתוצאה מהחריגה מופעלות עוד מערכות שיש בהן חילול שבת.

ראו תשובתו של הרב שמואל הלוי וואזנר על חיישן תאורה בשבת (תחומין כרך כ"ג, עמ' 277).
על היישום לאלקטרוניקה מתקדמת – כולל GPS, ראו מאמרו של הרב ישראל רוזן על הפעלת חיישנים בשבת, באתר מכון צומ"ת.