מספר מזהה: 5932

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

כיבוס וסירוק לאחר הקאת חולה בשבת

שאלה:

בס"ד

חולה שהקיא בשבת וכל זקנו ופאותיו התלכלכו האם מותר לו בשבת לרחוץ שערותיו ולסרקם ע"י יהודי או נכרי
בגדי חולה האם מותר לכבס בחול המועד
מהו המקור שמותר לחולה לאכול פירות חדשים בשלושת השבועות, לאכול בשר בתשעת הימים, וכן לכבס בגדיו, ולהתקלח בחמים

תודה רבה

תשובה:

מותר לו לרחוץ שערותיו, רק צריך להקפיד שלאחר הרחיצה ינגב את השערות בעדינות שלא יגיע למצב שסוחט את השערות בחזקה.
לגבי סירוק השערות יסרק אותם במברשת רכה שלא יהא חשש של תולש שערות ואז גם אם נתלש, לא עובר בזה איסור דלא הוי פסיק רישא.

בגדי חולה שעשויים להתלכלך כמו בגדי תינוקות ואין לו אחרים מותר לכבס בחוה"מ, ואם יש לו אחרים אין בזה שום היתר.

לגבי פירות חדשים לא ראיתי מקור שמותר לחולה.

לאכול בשר ,אם זה לרפואתו כל דבר שהוא לרפואה מותר ולא גזרו בזה (רמ"א בסימן תקנ"א סעיף ע') וכן להתקלח שזה נעשה לבריאות בודאי שמותר, ואפילו אם זה רק כדי למנוע צער מותר לו להתקלח בתשעת הימים (עיין משנ"ב סי' תקנ"א סקצ"ג)