מספר מזהה: 6134

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

כיצד יש לנהוג בחולה נפש שביצע פשע, דוגמת רצח בתוך המשפחה

שאלה:

לצורך כתיבת נייר עמדה בתחום של מדיניות משרד הבריאות – פסיכיאטריה, אנחנו מבקשים להיחשף למאמר וכדומה הדן בשאלה כיצד יש לנהוג בחולה נפש שביצע פשע, דוגמת רצח בתוך המשפחה.
(לצורך הדיוק אציין שאני מסייעת בידי מי שאמון על הנושא. אינני מעורבת ישירות בכתיבת נייר העמדה)
תודה ר

תשובה:

ראי:
א.  ספרו של השופט ד"ר יעקב בזק , "אחריותו הפלילית של הלוקה בנפשו" חלק שישי: המשפט העברי (מהדורה שניה, 1972) עמ' 221-258.
ובמיוחד פרק י"ט – (250-256) הנימוק לפיטוריו של השוטה מחובות: יסוד הדעת, שלמות הדעת ויסוד הרצון.

ב. ספרו של הרב משה מרדכי פרבשטיין "משפטי דעת, עיונים ובירורים בגדרי הדעת ובהלכות שוטה" (הוצאת מכון שער משפט והנהלת בתי הדין הרבניים, ירושלים 1995).

ג.  הרב שלמה הכהן אבינר, פסיכיאטריה והלכה – הבדל בין גישה מצמצמת של חז"ל לבין גישה מרחיבה של מטפלים פסיכיאטרים, רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 69-72 (2006), אסיא עג-עד, עמ' 73-76 (2004).