נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כניסה לחדר דיסקציה או מתים במהלך לימודי סיעוד

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

כבוד הרב, שלום! אני תלמידה שנה ראשונה בסיעוד בבה"ח עין כרם וחלק מתוכנית הלימודים כוללת כניסה לחדר שיש בו גופות. המרצה פוטרת תלמידים להכנס לשיעור זה ממניע דתי. האם יש איזה שהוא איסור הלכתי בכניסה למקום זה לצורך לימודים?

תשובה:

יש שלוש שיטות עקריות בין הפוסקים.

יש המתירים אפילו לנתח, כמו למשל, הגרב"צ מ"ח עוזיאל זצ"ל, (אך זו דעת מיעוט מזהיר של הפוסקים).

יש האוסרים אפילו להסתכל, ויש המתירים להסתכל אך לא לנתח.

א. על השיטות השונות בין הפוסקים תוכלי ללמוד בספרים החשובים לב אברהם ונשמת אברהם. ספרים אלו מובאות גם הדעות המתירות הסתכלות בניתוח, למשל דעת שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' פד, ושו"ת הר צבי יו"ד סי' רעח.

בספר לב אברהם קל למצוא את הדיון בעזרת תוכן הפרקים.

בנשמת אברהם הדיון מובא בכרך ב (יורה דעה) סי' שמט.

אם הספר אינו ברשותך תוכלי לראות את הדברים בלינק הבא:

https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.YD.349.asp

ב. למקורות שצוינו למעלה יש להוסיף את הערך המקיף ניתוח המת באינציקלופדיה ההלכתית רפואית של הרב פרופ' אברהם שטינברג (הוצאת מכון שלזינגר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים) על שלל מקורותיו.

כרך רביעי, ערך 'ניתוח המת' עמ' 528 – 599

https://www.medethics.org.il/articles/tora/subject109.asp

ג. לסיכום מעשי, ניתן לסמוך בעת הצורך על הפוסקים המתירים הסתכלות.

הסתכלות פירושה הסתכלות פסיבית ולא הנחיה של המנתח על ידי המסתכל.

ד. לדעת החזון איש, עיון לימודי איננו מוגדר כהנאה.

ה. במקרה זה המצב טוב יותר משום שהמנתח בעצמו מסתמך על פוסקים מתירים, אף שהם דעת מיעוט, ולכן גם אם היה מדובר ב "הנאה הלכתית", כאן הדבר לא היה נחשב כהנאה מדבר עבירה.

[print_link]

שאלות נוספות

ספוגיות

האם מותר להשתמש באמצעי מניעה זמניים נשיים (כמו ספוגיות)? יש לנו 5 ילדים, בנים ובנות, ב"ה

קרא עוד »

פדיון הבן לגיורת

ערב טוב 1. גיורת שהתגירה וילדה זכר לאחר גיורה ויש לה ילדים לפני גיורה, האם יש לחייב אותה בפדיון הבן לבנה שנולד לה במזל טוב

קרא עוד »