מספר מזהה: 7691

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

כרות שפכה בניתוח ל hypospadias

שאלה:

האם יש בעיית כרות שפכה בניתוח לפתור בעיית hypospadias
ניתוח מסוג urethral meatoplasty

תשובה:

אין בעיה של כרות שפכה בניתוח שתפקידו לתקן את פתח השופכה ולא לפגוע בו.
הסבר קצר: לפי הבנת החת"ס בדעת הסמ"ג, כל תהליך רפואי איננו יוצר פצוע דכא. אמנם בנ"ד כשהתהליך הוא תיקון דרכי הזרע ולא פגיעה בהם, גם החולקים על הסמ"ג מודים שאין בכך דין פצוע דכא כדמוכח מסוגיית יבמות עו,א , "ניקב פסול . . . נסתם כשר מפני שהוא מוליד".