מספר מזהה: 6973

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

כשרות אינפמיל ar לפסח

שאלה:

שלום וברכה 
נשאלתי לגבי כשרות לפסח של אינפמיל ar, בחוברת התרופות לא מצאתי שהוא מופיע, האם הוא כשר לפסח?

תשובה:

אינפמיל AR היא פורמולה עבור תינוקות שנוטים לפלוט הרבה. ההרכב בבסיסו הינו מחלב, ומכיל עמילן אורז העוזר בספיחת האוכל בקיבה ומונע ממנו לחזור אל הוושט. פרט לאורז (שהוא 'קטניות') ולא מהווה סיבה לאסור אותו כמזון לתינוק (מעיקר הדין קטניות מותרים לחולה גם אם אין בו סכנה, וכל תינוק מוגדר בהלכה כחולה), עלולים להיות בו מרכיבים נוספים שאינם כשרים לפסח.
לכן מצד אחד, אם התינוק זקוק לאינפמיל מבחינה רפואית (למשל, כדי למנוע פליטות ואספירציה), חייבים להקל ולהזין אותו כנדרש.
מצד שני, יש לשמור על הפרדת כלים בינו לבין שאר בני המשפחה.
אמנם ראה כאן. אך ראה מה שכתב "מסטוגי 500".
נ"ב, אני מכיר היטב את המכונה "מסטוגי 500", כמומחה אמיתי לכשרות וכאדם ירא שמים.