מספר מזהה: 5259

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

כשרות תרופה לפסח

שאלה:

כשרות נוטרן לפסח – בתודה

תשובה:

NUTREN איננה תרופה אלא מזון עם תכונות רפואיות מוגדרות. התמיסה לא מופעיה ברשימת התרופות הכשרות לפסח, אך מאחר ולעיתים קרובות אלה שזקוקים לה מוגדרים כחולים שיש בהם סכנה, מן הראוי להפנות שאלה באופן אישי לרב פוסק, ולהביא את מיכל התמיסה שעליה רשומות כל המרכיבים.

גם אם מדובר בחולים שאין בהם סכנה, יש מקום להקל ולהמנע מהחמרות מקובלות שהן מעבר לנדרש על פי דין כך שהכרעתו של הרב הפוסק כאן היא חשובה ביותר.

כמו כן ניתן לעיין ברשימת התרופות הכשרות לפסח בקישור הבא: http://www.clalit.org.il/clalitapp/passover/medindex.aspx