מספר מזהה: 6640

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ליצנות רפואית

שאלה:

ב"ה האם מותר לבת להיות ליצנית רפואית?

תשובה:

תשובת הרב אשר שקאני:
מצווה גדולה לשמח לב החולים שכידוע השמחה משפרת את הרגשתם ומועילה בסופו של דבר לרפואתם.
ואמנם יש להיזהר שלא לנהוג בקלות ראש בדברים הנוגעים לדיני צניעות ובשאר הדינים.
ועל כן בנוגע לשאלות הלכתיות פרטניות השייכות במקצוע זה – הן לבנים והן לבנות – יש לפנות למורה הוראה.