מספר מזהה: 6750

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מדי חום בשבת – כספית או דיגיטאלי

שאלה:

שלום וברכה
קראתי בעיתון שקוראים לאבד ולהשמיד את מדי החום מבוססי הכספית (כנראה בשל הסכנה של טיפול לא הולם בפסולת אחרי שהם נשברים שהרי הכספית ידועה כמאוד מסוכנת למערכת העצבים וכו`), רציתי לדעת אם יש חלופה למדחום הישן והטוב למדידת חום בשבת? כדוגמא, לפני כמה חודשים הבת שלי היתה עם חום גבוה (כתוצאה מחיסון ולא מחלה) דווקא בשבת והיה צורך לנטר את חומה שהגיע אף מעל ל 40 מעלות ולקרר אותה במידת הצורך כמובן שיש פה עניין של סכנה אבל אי אפשר לדעת אם לא מודדים (הרי 38 או אפילו 39 מעלות לא מוגדרות כמשהו מסוכן) אז זה אולי ספק סכנה. בקיצור פשוט שיש פה בעיה נראה שלא חשבו על זה עד הסוף או שאני מפספס משהו.
תודה רבה,
א

תשובה:

א.  שאלת השימוש במד חום דיגיטלי בשבת עבור חולים, תלויה במחלוקת ידועה בין גדוליה הפוסקים. לדעת החזון אי"ש, כל סגירת מעגל חשמלי יש בה איסור תורה, ולכן מותר להשתמש בשבת במדחום דיגיטלי רק כשהדבר נדרש עבור חולה שיש בו סכנה.
לעומת זאת לדעת הגרש"ז אויערבאך אין איסור תורה בסגירת מעגל חשמלי אם סגירת המעגל איננה גורמת לחימום פילמנט כדוגמת המצוי בנורות להט. (אם יש חימום כזה גם לדעת הגרש"ז אויערבאך יש איסור תורה של מבעיר ואולי גם של מבשל).
לכן לדעת הגרש"ז אויערבאך מותר להשתמש במד חום דיגיטלי גם אם הדבר נדרש עבור חולה שאין בו סכנה.
חשוב לזכור כי היתר זה מותנה בכך שהנבדק מוגדר כחולה לפי הכללים שבשו"ע סי' שכ"ח סעיף יז.
ראה מאמרי קווים אחדים לדרכו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש, ספר רפואה והלכה – הלכה למעשה, עמ' 18 – 56, והנדון שלך מתבאר שם שם בעמ' 27 – 29 ובעמ' 52 – 36 (בשאלת הפעלת מחשב כיס בבתי חולים בשבת).
ב.  כאשר חום של אדם, בין תינוק בין מבוגר, עולה על 40 מעלות צלזיוס, או שיש חשש לעליית חום כזו, החולה מוגדר כחולה שיש בו סכנה כל עוד לא הוכח אחרת.
ג.  כל עוד קיימים מדי חום המבוססים על כספית, יש יתרון הלכתי גדול לשימוש בהם בשבת, בתנאי שמקפידים להמנע מסיכון שבירתם על ידי החולה, במצבים בהם קיים חשש כזה (למשל במדידת חום לתינוקות בהכנסת מד החום לתוך הפה). אך אם בעתיד, עקב החשש להרעלות יצאו מדי חום כאלה מהשימוש ולא יהיו ניתנים להשגה – לא תהיה בכך בעיה הלכתית רצינית. הסיבה לכך היא שהטיעונים בעד ביטול מדחומי הכספית, מתבססים על מקרים אמיתיים של הרעלת כספית. במצב כזה יהיה צורך לעבור למדי חום דיגיטאליים תוך שמירה על כללי ההלכה בנדון.
עוד אלטרנטיבה ניתן להציע למד חום על בסיס אלכוהול, או נוזל לא רעיל אחר, וגם זו שיטה להימנע משימוש שלא לצורך במד חום דיגיטאלי.