מספר מזהה: 21070

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

מים חלוקים

שאלה:

אני עוסק כעת בסוגיית מים חלוקים.
כתבת בפורום אי פעם:

לגבי הריאליה של ראה מים חלוקים או עכורים "באמצע או בסוף".
בפשטות מדובר כאן במתן שתן אחרי פליטת זרע אחורית לכיס השתן. הפליטה יכולה להיות בין בערות ובין בשינה.
מתוך הבנת מציאות זו כדאי לעיין שוב בכל הסוגיא כולל דברי שמואל בנדה מג, א.
אך מה שהלב חושק הזמן עושק.
– אשמח מאוד אם תרחיב כעת

תשובה:

כאשר מדובר בפליטה אחורית, וביציאת הזרמה יחד עם השתן, בדרך כלל הזירמה הזו איננה פוריה, עקב חומציות נוזל השתן, שפוגעת בתאי הזרע.
[אמנם ניתן לשנות את המצב ולגרום לכך שהשתן יהיה בסיסי, ע"י העמסת האישה ב"סודה לשתיה".]
לגבי דינו של שמואל שכל זרע שאינו יורה כחץ (או לא נזדעזע), נראה שאין הבדל בין פליטה זו לפליטה רגילה בה השיריים שנשארו בשופכה ויוצאים עם השתן — מטמאים,
כמבואר במשנה (מקוואות ח,ד) ובגמרא.