מספר מזהה: 3354

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

מכשיר שמיעה בשבת

שאלה:

שלום רב, ברצוני לדעת אם ישנו פתרון הלכתי לשמיעה בשבת בעזרת מכשירי שמיעה (באוזניים) לאנשים שהינם כבדי שמיעה?

תשובה:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

לאמי יש מכשיר שמעיה המופעל ע"י סוללות.

מה דינו לגבי שבת? האם מותר להשתמש בו בשבת (כמובן לא לכבות ולהדליק) או שהמכשיר עצמו מוקצה?

תודה

תשובה:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,מכשיר שמיעה | Comments Disabled

שאלה:

שלום אני מרכיבה מכשיר שמיעה כ 13 שנים ועד היום בשבתות הייתי משאירה אותו דלוק כאשר אני מוציאה אותו מהאוזן לפני שינה. כשהמכשיר שמיעה מחוץ לאוזן כשהוא דלוק הוא משמיע צפצוף, עד היום הייתי שמה אותו במקום שלא יפריע הצפצוף. כך זה תמיד היה נראה לי הגיוני ולא שאלתי על כך עכשיו אני כן…. מותר לי להשאירו ככה? מותר לי לכבות אותו? תודה רבה…

תשובה:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת. פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה.

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,מכשיר שמיעה | Comments Disabled

שאלה:

לסבתא שלנו מכשיר שמיעה חדש. מכשיר זה אינו נכנס לאוזן, אלא יש לו אזניות על קשת (כמו אלה של מכשירי walkman) המחוברות לקופסה קטנה על ידי חוט. מחובר לאותה קופסה גם מיקרופון אליו מדברים. לפי הטכנאי שהכין את המכשיר, הטכנולוגיה בו בדיוק אותו דבר כמו במכשיר שמיעה רגיל.

האם מותר לנו לדבר לתוך המיקרופון במכשיר הזה בשבת?

תשובה:

מותר לדבר בשבת לתוך מיקרופון במכשיר השמיעה הזה.

מקורות:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

לאמי יש מכשיר שמיעה המופעל ע"י סוללות. מה דינו לגבי שבת? האם מותר להישתמש בו בשבת (כמובן לא לכבות ולהדליק) או שהמכשיר עצמו מוקצה? תודה

תשובה:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

אודות מכשיר שמיעה דיגיטלי

מכיון שהמכשיר הדיגיטלי הינו מתרגם את עוצמת המתח החשמלי למספרים דיגיטלים א"כ נמצא לכאורה שבכל דיבור שהוא האדם המדבר מנתק ומחבר מעגלים וא"כ מה הוא ההיתר להשתמש בו בשבת?

תשובה:

א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

ב. על אף כל האמור אתה שואל שבניגוד למערכת אנאלוגית בה משתנה רק עוצמת הזרם, במערכת דיגיטלית השינוי הוא בחיבור והניתוק לפי התדירות הנדרשת להעברת האינפורמציה.

אע"פ כן ניתן להקל להלכה לא רק לדעת החולקים על החזון אי"ש אלא גם לסבורים כמותו משום ש"הבנין" שנוצר מחיבור המעגל החשמלי בכל פעימה הוא בנין זמני ולכן אין בו איסור תורה גם לדעת החזון איש.

ג. ראה גם מה שכתב הרב אייל קרים בספרו קשרי מלחמה, חלק ג, סי' מא, סוף פסקה יב.

http://www.daat.ac.il/daat/tsava/30-2.htm#2

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

אני מחפשת חומר בנושא שימוש במכשירי שמיעה בשבת לאדם חירש ע"פ ההלכה. אם יהיה אפשר להפנות אותי למקורות. תודה

תשובה:

ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

שלום כבוד הרב ביתי בת חמש וחצי היא חרשת ומרכיבה מכשיר שמיעה באוזן ימין ובאוזן שמאל יש לה שתל כוכליארי. הבעיה היא מה עושים עם השתל בשבת מכיון שצריך להחליף לה סוללות וזה חילול שבת לגבי המכשיר אין בעיה אנחנו משאירים אתו דלוק כל השבת אבל בשתל זה לא אפשרי האם תוכלו לעזור לנו למצוא פתרון לבעיה? בתודה מראש

תשובה:

א. המציאות לא ברורה.

איזה סוג בטריה קשורה לשתל? כל כמה זמן צריך להחליפה? האם הורדת עוצמת ההפעלה (כפתור הווליום) יכולה לשנות את המצב?

ב. יש לשאלות הללו חשיבות רבה כי אפילו לכתחילה, ככלל מותר להוריד את עוצמת ההפעלה בשבת כמעט עד ל-0. כך פסק הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

שלום כבוד הרב! אני מדריך כיתה ח` בתנועת נוער ויש לי חניך שנעזר במכשירי שמיעה (שתי האוזניים). חניכים אחרים העירו לי שכשהוא רוצה, למשל, לקרוא, או ללכת לישון, הוא מכבה את המכשירים ואו מדליק אותם, גם בשבת. הבעיה היא שהשנה הוא התחיל ללמוד בכיתה מקדמת בישיבה רגילה (עד עכשיו הוא למד בחינוך מיוחד) והוא ממש "עלה על הגל" ואני יודע שאם נעיר לו על זה הוא נורא ייפגע וייכנס לדיכאון. לכן רציתי לשאול את כבוד הרב: א.מה ההלכה לגבי מכשירי שמיעה בשבת? ב.האם אני צריך להעיר לו? תודה מראש,

תשובה:

בשלב ראשון – אל תעיר לפני שתלמד את הנושא.

בשלב שני תלמד את הנושא.

ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

בשלב שלישי, אם עדיין ישארו לך שאלות על דרך ההנהגה הנכונה – חזור אלינו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

כבוד הרב שלום! האם השימוש במכשיר שמיעה לאדם מבוגר בשבת מותר? ללא המכשיר יש קושי גדול בהסתגלות בחיי השבת. תודה!

תשובה:

ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת.

פרטי דינים ראה:

1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp

2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp

3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט.

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

ב"ה שלום! אחי הקטן כבד שמיעה באחת מאוזניו ובשניה הוא לא שומע בכלל והוא משתמש במכשיר שמיעה קטנטן הנתחב לתוך תעלת האוזן ולא נראה מבחוץ באוזן שעוד שומעת. עתה הוא מגיע לגיל מצוות ושאלתנו היא על השימוש במכשיר בשבת, ראיתי שכבר יש שאלה על הנושא אלא שאצלו המכשיר הוא דיגיטלי והוא מכוון עצמאית את עוצמתו אבל בכל הוצאה והכנסה של המכשיר לאוזן הוא מצפצף. האם עליו לא להשתמש במכשיר בשבת? שכן הוא לא יכול לישון איתו. ובנוסף, האם יש עוד דברים שהוא צריך לדעת בנוגע לשימוש במכשיר בשבת (כגון טלטול כשאין עירוב/מוקצה כאשר אני מחזיק את המכשיר וכו`)?? בתודה מראש!

תשובה:

ככלל, מותר לחרש או כבד שמיעה להשתמש במכשיר שמיעה חשמלי בשבת בתנאי שהמכשיר מופעל מבעוד יום.

אך מותר לשנות גם בשבת את עוצמת הזרם במכשיר [אם איננו כולל חוט להט המתחמם ומתאדם בעט הגברת הזרם] גם להגביר וגם להחליש.

מקור: שמירת שבת כהלכתה פל'ד סע' כ'ח; נשמת אברהם חלק חמישי עמ' רל.

כשהמכשיר מצפצף או שורק, אם ניתן להחליש את עוצמת הציפצוף עד קרוב לאפס – אין בכך איסור.

לגבי שאלת ההוצאה או ההכנסה כאשר עצם ההוצאה או ההכנסה גורמת לצפצוף, מדובר בדבר שאינו מתכוון, ופסיק רישא, דלא ניחה ליה.

לכן עם צירופי הלכה נוספים – ניתן להקל לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

אך למעשה כדאי להראות את המכשיר למורה הוראה מובהק הבקי גם בצדדים הטכניים/אלקטרוניים של המכשיר, כדי לקבל תשובה מדוייקת יותר לשאלותיכם.

אם נשארו שאלות נוספות ניתן להתייעץ אתי לאחר תיאום טלפוני

052-260-2349, בשעות הערב (אחרי 10:30 בלילה).

מכשיר שמיעה בשבת

Posted By assiasup_admin On In כללי,שבת | Comments Disabled

שאלה:

ב"ה שלום! אחי הקטן כבד שמיעה באחת מאוזניו ובשניה הוא לא שומע בכלל והוא משתמש במכשיר שמיעה קטנטן הנתחב לתוך תעלת האוזן ולא נראה מבחוץ באוזן שעוד שומעת. עתה הוא מגיע לגיל מצוות ושאלתנו היא על השימוש במכשיר בשבת, ראיתי שכבר יש שאלה על הנושא אלא שאצלו המכשיר הוא דיגיטלי והוא מכוון עצמאית את עוצמתו אבל בכל הוצאה והכנסה של המכשיר לאוזן הוא מצפצף. האם עליו לא להשתמש במכשיר בשבת? שכן הוא לא יכול לישון איתו. ובנוסף, האם יש עוד דברים שהוא צריך לדעת בנוגע לשימוש במכשיר בשבת (כגון טלטול כשאין עירוב/מוקצה כאשר אני מחזיק את המכשיר וכו`)?? בתודה מראש!

תשובה:

ככלל, מותר לחרש או כבד שמיעה להשתמש במכשיר שמיעה חשמלי בשבת בתנאי שהמכשיר מופעל מבעוד יום.

אך מותר לשנות גם בשבת את עוצמת הזרם במכשיר [אם איננו כולל חוט להט המתחמם ומתאדם בעט הגברת הזרם] גם להגביר וגם להחליש.

מקור: שמירת שבת כהלכתה פל'ד סע' כ'ח; נשמת אברהם חלק חמישי עמ' רל.

כשהמכשיר מצפצף או שורק, אם ניתן להחליש את עוצמת הציפצוף עד קרוב לאפס – אין בכך איסור.

לגבי שאלת ההוצאה או ההכנסה כאשר עצם ההוצאה או ההכנסה גורמת לצפצוף, מדובר בדבר שאינו מתכוון, ופסיק רישא, דלא ניחה ליה.

לכן עם צירופי הלכה נוספים – ניתן להקל לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

אך למעשה כדאי להראות את המכשיר למורה הוראה מובהק הבקי גם בצדדים הטכניים/אלקטרוניים של המכשיר, כדי לקבל תשובה מדוייקת יותר לשאלותיכם.

אם נשארו שאלות נוספות ניתן להתייעץ אתי לאחר תיאום טלפוני

052-260-2349, בשעות הערב (אחרי 10:30 בלילה).