מספר מזהה: 6732

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מכתבו של הראשל"צ הרב עמאר בעניין ייחוס הוולד בתרומת ביצית

שאלה:

הרב הלפרין שלום
האם תוכל להפנות אותי למקור המדויק באסיא בו פורסם מכתבו של הראשל"צ הרב עמאר בעניין ייחוס הוולד בתרומת ביצית?

תשובה:

אסיא פז-פח (תש"ע) עמ' 100-102