מספר מזהה: 5940

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מעוברת ביום הכיפורים – הקלות רק בשתיה או גם באכילה?

שאלה:

א.  ברוב התשובות לגבי מעוברת שתאריך הלידה משוער הוא יום כיפור מתייחסים להקלות בשתיה בלבד מה לגביי אכילה ?
ב.  כמו"כ מה לגבי אכילה בהתפתחות לידה ממשית?
ג.  האם אישה שתאריך הלידה המשוער הינו יום הכיפורים מחוייבת בצום או שישנם הקלות בעניין זה?

תשובה:

א.  בחודש התשיעי כמעט בכל המקרים אין צורך אמיתי בתוספת אכילה, שכן את החומרים המזינים ניתן לקבל באמצעות שתיה של נוזלים מזינים.
ב.  סמוך ללידה יש עדיפות דווקא להימנע מאכילה, עקב האפשרות שיהיה צורך בהרדמה דחופה, ואז מזון מוצק בקיבה מחמיר את סיכוני האספירציה (חדירת נוזלי קיבה לקנה הנשימה)
ג.  לא קיים כלל אחיד בנושא, ויש לדון בכל מקרה לגופו ימים ספורים לפני יום הכיפורים, כמובן אחרי התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל.
וראה בשער החמישי במאמרי על דרכו של הגרש"ז ברפואה ופיקוח נפש (אסיא נז-נח, ונשנה בספר אסיא ט עמ' 234-239)