מספר מזהה: 7319

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מצות משבולת שועל

שאלה:

האם אפשר לצאת במצות משבולת שועל למרות שאין בהם גלוטן כיוון שאינה ראויה לחימוץ ואז אינו יוצא ידי חובה?

תשובה:

פוסקי דורנו פסקו שאפשר לברך על מצה משיבולת שועל (קווקר) אף שאין בה גלוטן.
ראה נשמת אברהם אורח חיים סימן תסה (סעיף ד, א3)