מספר מזהה: 17280

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מקוואות לנשים – מדוע המקוואות האלה לא נסגרו בהנחיית משרד הבריאות בעקבות מגיפת הקורונה?

שאלה:

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה נסגרו מקוואות. מדוע מקוואות לנשים לא נסגרו כפי שנסגרו המקוואות עבור ציבור הגברים?

תשובה:

ראשית – גם בימים כתיקונם, הפעלת מקוואות הנשים שונה מאוד ממקוואות הגברים – אין התקהלות והמרחק
לגבי תקופת התפשטות הנגיף:
א. מקוואות הנשים נמצאות תחת פיקוח קפדני, על פי הוראות משרד הבריאות.
ב. גברים אסורים לטבול במקווה הנשים.
ג. נשים בבידוד, אסורת בכניסה למקווה כל ימי הבידוד.
ד. מי המקווה עוברים חיטוי בהכלרה קפדנית.
לכן אין שום חשש בטבילה במקווה.
(אם יווצר החשש הקטן ביותר — ינתנו הנחיות מפורטות)

כמו כן, ראו הנחיות הרבנות הראשית בנושא מקוואות טהרה לנשים, כא אדר תש"פ (17-3-20).