מקור האלכוהול בבשמים ואפשרות אכילתו

9 באפריל 2017

הרב המשיב: אחר

שאלה:

שלום
ברצוני לברר
ממה מיוצר בדרך כלל האלכוהול שנמצא בבשמים בימינו האם מיוצר מחיטה?
והאם בשמים בימינו ראויים לאכילה כי יש אגדות על חיילים רוסיים שהיו שותים בשמים כשלא נמצא להם משקאות אלכוהליים, השאלה היא האם הדברים היו בבשמים פרימטיביים של פעם או ששיכים גם היום?
תודה רבה
אלחנן

תשובה:

תשובת הרב אוהד אהרון:

מבירור שערכתי אצל מורי הוראה עולה, שיתכן שימצא בימנו בבשמים אלכוהול המופק מחמץ אבל אין כלל ברור בזה. וכן יש הסכמה שעל פי רוב טעם הבשמים נחשב פגום ואינו ראוי למאכל אדם.
ולכן לגבי השימוש בבשמים תלוי הדבר במחלוקת הפוסקים. דעת האור לציון (ח"ג פ"ח שאלה ו') והגרשז"א (הליכות שלמה פסח פ"ד ס' י"א) היא שגם לסוברים שסיכה נחשבת כשתיה (ע' משנ"ב ס' שכ"ו בביאור הלכה ד"ה "בשאר") מ"מ לא חל בסיכה הכלל של "אחשביה" היינו שמחשיב החמץ הפגום כשמשתמש בו (ע' משנ"ב ס' תמ"ב ס"ק כ"א),ולשיטתם יהיה מותר להשתמש בפסח בקרם לחות, סבון, איפור וכדו' המכילים חמץ שטעמו פגום, ולכאורה הוא הדין בבושם.
לעומת זאת בשו"ת אגרות משה (ח"ג ס' ס"ב) משמע שדין אחשביה חל גם לפי שיטת הסוברים שסיכה כשתיה, וזאת בתנאי שמשתמש בתערובת להנאה ולא לרפואה, ולפי זה יוצא שגם בושם אסור.
אמנם נראה שמעיקר הדין אין צריך למכור את הבושם לנכרי, ולא עובר עליו משום בל יראה ובל ימצא גם למחמירים כמבואר בשו"ע שם.
פסח כשר ושמח   

שאלות נוספות

אישות במהלך הריון

שלום וברכה לכבוד הרב מרדכי הלפרין שליט"א,נפשנו בשאלתנו המצורפת בזה [בקובץ נפרד], הדברים כמדומני נכנסים לגדר 'דחוף',מכיון שברוך ה', אשתי נכנסה להריון זה עתה. [עכשיו

קרא עוד »

זהה ל7775

בע"ה שלום רב לכת"ר. בעבר פניתי אליכם בעניני רפואה ויום הכיפורים (שאלה מס' 6825). אני מבקש לשוב ולקבל עצתכם הטובה בענין קרוב. זה יותר משלושים

קרא עוד »

מכון שלזינגר © 2018

דילוג לתוכן