מספר מזהה: 7786

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מקורות להנחית סטודנטים בנושא תרומת אברים

שאלה:

שלום רב –
קוראים לי בנימין פולק ואני פרופסור בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. תחום המחקר שלי הוא לא אתיקה רפאוית – אבל יש לי מספיק עניין בתחום שסטודנטים לפעמים באים אליי ורוצים לכתוב אצלי עבודות על נושאים בתחום. יש לי סטודנטית עכשיו שרוצה לכתוב עבודה על תרומת איברים ויש לה שאלות על נושאים רבים (כבוד המתים, חיוב קבורה, איסור הנאה מגוף המת, היתר ריפוי על חשבון הזולת) בהקשר זה. האם תוכל להפנות אותי (ואותה) למאמרים או לספרים שיהיו בסיס לעבודה? אשמח מאד!
תודה וכל טוב
ב

תשובה:

מקורות מועילים מומלצים:
1.  אנציקלופדיה הלכתית-רפואית (מהדורה חדשה, מכון שלזינגר, ירושלים תשס"ו – 2006) כרך ג', ערך "השתלת איברים", עמ' 41 – 184, ובמקורות המצוינים שם.
2.  בסדרת ספרי אסיא יש חומר רלוונטי נוסף:
ספר אסיא ז (מכון שלזינגר, ירושלים) – שער ב' – השתלול לב וכבד, עמ' 123-238.
ספר אסיא ט (מכון שלזינגר, ירושלים) – שער ד' – תרומה והשתלת איברים , עמ' 321-386.
ספר אסיא י (מכון שלזינגר, ירושלים) – עמ' 52-78.
ספר אסיא יג (מכון שלזינגר, ירושלים) – שער א' – השתלת איברים ורקמות, עמ' 3 – 105.
3.  על היתר או איסור ריפוי על חשבון הזולת ראה מ' הלפרין, דוח דעת מיעוט – כשלים אתיים בדו"ח ועדת מור יוסף, אסיא קה-קו (ירושלים תשע"ז – 2017), עמ' 127-161. [מצורף במייל נפרד]
4. ברבעון "רפואה ומשפט" – בטאון האגודה לרפואה ומשפט בישראל, פורסמו מספר מאמרים מעניינים בנושא.