מספר מזהה: 6899

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מקורות על כתמים הקשורים לנטילת גלולות

שאלה:

שלום לרב.
ראיתי שהרב כתב בפורום לפני כמה חודשים את הדברים הבאים (ב-italics), ורציתי (אם זו לא טרחה) לקבל הפניה מדוייקת יותר לדברים (או מילות חיפוש שיסייעו לי לחפש ב"אוצר החכמה" – יש לי את אסיא עד תשס"ח):
תודה רבה!
יש מחלוקת גדולה בין הגרי"ש אלישיב זצ"ל ליבל"א הגר"'ע יוסף בשאלה אם לכתמים הקשורים לנטילת גלולות יש את הקולות של כתם או את ההחמרה של עדים
כך שהאמירה כאילו זה פשוט להקל, איננה נכונה
התפרסמו על כך כמה מאמרים באסיא בשנים האחרונות. את שיטת הרי"ש הביא הרב בן פורת, ואת שיטת הגר"ע הביא נכדו, הרב ששון. יעויי"ש

תשובה:

א.  ראה מאמרם של הרב אליעזר בן פורת עם פרופ' פסח קליימן: גלולות הורמונליות למניעת הריון, אסיא פז-פח עמ' 129-137
ב.  ראה מאמר תגובה של הרב יעקב ששון (נכדו של הגר"ע יוסף זצ"ל): דין כתם כאשר נוטלת גלולות, אסיא פט-צ, עמ' 96-98.
ג.  ראה במכתבם של הרב אליעזר בן פורת עם פרופ' פסח קליימן: האם יש דין כתם אצל נוטל גלולות אסיא צא-צב, עמ' 206-207.

הקבצים יישלחו במייל נפרד