מספר מזהה: 6778

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מרפא עיוורים – הלכה למעשה?

שאלה:

במחקרים שנעשים לאחרונה ,חוקרים מבצעים ניסויים בעכברים בהם מזריקים חומר כימי שעשוי לשנות את תפקודם של תאי רשתית הרוסים, כמו כן מנסים לפתח שבבים שיושתלו במוחו של אדם עיוור או חרש( בגלל בעיה במוח) ושבב זה יתקן את הפגם. לו יצוין שטכנולוגיות אלו ייושמו בבני אדם ויצליחו האם להלכה מעמדו של החרש או העיוור ישתנה?

תשובה:

לא ניתן לענות על השאלה ללא הבהרה ברורה מה יהיה מצבם של העיוור או החרש אחרי הפיתוח הטכנולוגי. אם העיוור יוכל לראות, שוב לא יחחשב כעיוור, ואם חרש יוכל לשמוע שוב לא יחשב כחרש. אך יש גם מצבי ביניים שיש לדון בהם רק אם יוגדרו בצורה ברורה.