מספר מזהה: 7489

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

משיר פלאפון בשבת למתנדב מד"א

שאלה:

כבוד הרב שלום. האם מותר למתנדב במדא להסתובב עם עם מכשיר פלאפון בשבת?

תשובה:

בהחלט מותר ללכת עם פלאפון, שכן יש בו צורך פיקו"נ. אלא, שלפי מידת האפשרות המעשית יש להצניעו למעט בחשש "מראית עין", כגון להניחו בתוך הכיס, להנמיך בצלצול או לבחור צלצול פחות רועש לפני שבת, וכדו'. (להעביר לרטט בלבד לא תמיד מומלץ, כי לפעמים אין מרגישים, אא"כ הרטט באותו מכשיר הוא חזק.)

בברכה,
מאיר אורליאן