מספר מזהה: 7777

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

משמעות "פתיחת הקבר"

שאלה:

שלום וברכה

אני עוסק כעת בהלכות נידה, ואשמח לקבל מענה בנוגע לשאילה מציאותית
א' האם בשעת מחזור או דימום מתרחשת "פתיחה" כלשהי – מה שמכונה בפוסקים "פתיחת פי המקור"?
ב' במידה וכן, האם פתיחה זו מקבילה ל"פתיחת הקבר" האמורה לגבי "אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם" או ש"פתיחת הקבר" הינה פתיחה שונה?
בתודה
מ

תשובה:

בשעת מחזור מתרחב מעט פתח הרחם מעבר לפתיחה הרגילה שלו (כ 3 מ"מ) אך התרחבות זו קטנה ואיננה נחשבת כ"פתיחת הקבר" בעת לידה. ראה הקדמת הנשמת אברהם להלכות נידה, בחלק יו"ד.