מספר מזהה: 6242

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

נובה רינג ובדיקות הריון בהלכה

שאלה:

בעזרת ד'
שלום הרב מרדכי וכל טוב
בקשתי בעניין הנובה רינג, כללי הנהגה.
עוד, האם יש הנחיות להימנע מבדיקות בהריון, ולמה?
שאלתי לגבי בדיקות ההריון באופן כללי, כדי לדעת אם יש חידושים בדבר הסתיגויות על חלקן. באופן מעשי שאלו אותי על בדיקת שקיפות עורפית. הבנתי שמה שמפריע לאנשים היא לשם מה לעשות את הבדיקה, הרי להפיל אינם מתכוונים, ומדוע הם צריכים להכניס לראשם מחשבות על מומים כאלו, ולהתהלך בתמימות עדיף. הערה: הבנתי מהשואל שמציעים את הבדיקה הזו כבר בשלבים מאד מוקדמים, האם זה נכון? ובכל אופן עיקר השאלה היתה מסביב לנקודה שכתבתי.
יחד עם זאת רציתי להתעדכן בכלל, האם יש בדיקות שראוי לפחות לפי חלק מהפוסקים שלא לעשות בגלל סיכונים לעובר או לאם.
יישר כח
א

תשובה:

 לגבי NuvaRing:
 היא טבעת עשויה חומר פלסטי בקוטר של כחמישה ס"מ, דקה, גמישה ומפרישה באופן רציף הורמונים מונעי ביוץ בדומה לגלולות למניעת הריון
הטבעת מאבדת את יעילותה אם היא נמצאת מחוץ לנרתיק במשך יותר משלש שעות, אך אין מניעה מלהוציאה לזמן קצר מאד
מבחינה הלכתית חובה להוציאה לפני בדיקת הפסק טהרה, לנקותה משרידי דימום שדבוקים בה, ולהחזירה למקומה מייד אחרי הבדיקה
כמו כן ראוי להוציאה מהנרתיק לפני כל בדיקה בז' נקיים ולהחזירה מיד אחרי הבדיקה
סמוך לטבילה חייבים להוציאה, ולא לשכוח להחזירה מייד אחרי הטבילה.
בדיעבד, אם שכחה וטבלה עם הטבעת – מן הראוי לשאול שאלת חכם
לגבי דיני חציצה, יעויין בנשמת אברהם כרך שני, חלק יורה דעה, סי' קצח, ס"ק יב פסקאות 1-2. וראו בהערה 127 שם בשם הגרש"ז אויערבאך
בניגוד לטבעת בפרוזדור המוזכרת שם בפסקה 2 והידועה יותר בשם "פסרי" ואשר אמורה להמצא בנרתיק זמן ממושך, טבעת הנובה-רינג נועדה להישאר בנרתיק רק 21 יום, הבדל בעל משמעות הלכתית ברורה
דיון מורחב יותר בחלק מהסוגיות הנוגעות לדיני חציצה, נמצא בנשמת אברהם שם, סי' קצח, ס"ק א
לעניין בדיקות הפסק ושבעה נקיים, ראה נשמת אברהם שם סי' קצו, ס"ק ב, (עמ' קיח-קיט).

לגבי בדיקות הריון:
אתחיל מהסוף
א) על שאלות כלליות רחבות היקף, לצערי לא מתאפשר לי לענות בכתב עקב צמצום הזמן. אשמח לדון בהם טלפונית, רצוי לאחר שימוקדו יותר
 ב) לגבי בדיקות בהריון, לפעמים יש לתוצאות השלכות רבות חשיבות על הליך ניהול הלידה
ג) עוד בנושא ראה:

הרשקוביץ בת שבע, בדיקות בהריון, ספר אסיא ח', עמ' 82-96 (1995), אסיא מט-נ, עמ' 18-32.
הרב שלמה אבינר, בדיקות טרום לידה, ספר אסיא ח', עמ' 97-98 (1995) אסיא מט-נ, עמ' 33-34.
הרב אליעזר יהודה ולדנברג, על בדיקות מי-שפיר (מתוך שו"ת ציץ אליעזר, חי"ד),  ספר אסיא ח', עמ' 98 (1995).
גרנט מ.; לוין אייבי, אבחון טרום לידתי של מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה, ספר אסיא ט', עמ' 250-251 (2004), אסיא מז-מח, עמ' 185-186 (1989).
לוין אייבי, בדיקת סיסי שליה לפני יום ה-40 הסיכון למומים מולדים, ספר אסיא ט', עמ' 252-253 (2004), אסיא נג-נד, עמ' 124-125 (1994).
ד"ר חנה ויואל קטן, בדיקה על -שמעית (אולטרה סאונד) ברפואת נשים – היבטים רפואיים הלכתיים, ספר אסיא ט', עמ' 254-273 (2004), אסיא סא-סב, עמ' 65-84 (1998).