מספר מזהה: 3506

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

נטילת ידיים ביציאה משירותים

שאלה:

השאלה שלי היא האם אנו נוטלים את ידינו לאחר יציאה משירותים בגלל טומאה ששורה שם?

תשובה:

החיוב ההלכתי הבסיסי לנטילת ידיים ביציאה מן השרותים נובע לא מדיני טומאה אלא מדיני נקיון, כמובא בראשונים.