מספר מזהה: 6408

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

נטילת ריטאלין בשבת (חשד לCFS)

שאלה:

אני סובל מחולשה ועייפות מסוימת, שבעקבותיהם עלה חשד ל Chronic fatigue syndrome CFS. רופאה מומחית לתחום המליצה לי על לקיחת ריטלין LA במשך חודש (בינתיים), יום יום. (הבנתי ממנה שצריך לקחת רצוף, לא יודע עד כמה זה משמעותי).
האם מותר לי לקחת גם בשבתות?

תשובה:

מותר לך לקחת את התרופה הנזכרת בשבת[1]

בברכה
אשר שקאני


[1] הגם שגזרו על נטילת תרופות בשבת משום שחיקת סממנים, ברם זהו דוקא כאשר מדובר במי שאינו חשוב כחולה כמבואר בשו"ע סי' שכח ס"א. אך באופן שישנו חשש שיבוא לידי חולי וכמו בנ"ד פשוט שיש להתיר. ובפרט שיש לצרף לסניף בנ"ד את דברי הפוסקים הסוברים שבאופן שיש צורך לקחת את התרופה למשך תקופה יום יום, לא גזרו משום שחיקת סממנים.