מספר מזהה: 6015

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

נסיעת עובד בית חולים לתורנות בשבת (פרטי, הסעת אחיות וכו')

שאלה:

שמי ר' ואני עובד במחלקת ילדים בבית חולים בירושלים. כחלק ממעבודתי, כמובן, אני מבצע תורנויות שבת.
שאלתי היא, האם אני יכול לנסוע לתורנות שבת עם רכבי הפרטי או שאני מחויב לקחת מונית עם גוי על חשבוני או האם אני מחויב להגיע לבית החולים עם הסעת האחיות היוצאת מוקדם ולעיתים ננהגת ע"י גוי, א"כ עליי לציין כך אני צריך לקום מוקדם יותר ולגרום לעצמי טורח.

שאלת הרחבה:
לא ציינתי זאת בשאלתי, אך , איני יוצא מתחום שבת בנסיעה זו האם הדבר מאפשר לי ליסוע בשבת לבית חולים?
אני מבין שיש עניין של יציאת תחום שבת שהוא דאורייתא אך אין כך במקרה שלי. מדובר בעצם בשאלה עקרונית האם אני צריך להוציא מכספי כדי להגיע למיון ילדים בשבת או לחילופין לסמוך על ספק יהודי ספק גוי שיגיעו לאסוף אותי אך מוקדם מידי, או שניתן לאמר שהיות ואני נוסע כדי לעבוד במיון שבו בוודאי מגיעים מקרי פיקוח נפש מותר לי לחלל שבת ע"י נסיעה.
תודה

תשובה:

למשמרת מותר לך לנסוע לבית החולים עם נהג גוי, וכן לחזור לביתך עם נהג גוי. בבית חולים בו לא ניתן לקיים הסעה עם נהג גוי – אסור לך לבצע תורנויות שבת הכרוכות בנסיעה.

נא עיין בשני מאמרים על נסיעה לתורנות וחזרה ממנה בשבת שנמצאים בספר אסיא ז' "נסיעת רופא לתורנות שבת וממנה מחוץ לתחום שבת" עמ' 241-249 ובספר אסיא ט' "עוד על נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת", "נסיעת רופא בשבת וחזרה לביתו – עיקרי שיטות" עמ' 140-145.

הרחבת התשובה:
אינך חייב להוציא מכספך כדי להגיע לבית החולים, אך אין היתר נסיעה לבית החולים אלא עם נהג גוי.
לכן, אם בית החולים לא מסדר עבורך הסעה המותרת על פי הדין – אסור לך לנסוע לבית החולים בשבת, ואין עליך חיוב לממן הסעה כזו מכספך. ראה שוב במקורות המצוינים לעיל בתשובה הבסיסית.

https://www.medethics.org.il/irp2/showQ.asp?id=4570