מספר מזהה: 6046

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

סינון לפי נתוני IQ לתורמי זרע

שאלה:

זו ביסודה לא שאלה אלא הצעה. ישנה ועדה לקביעת נורמות לתרומת זרע לנשים המעונינות להרות. אבקש להציע לד"ר מרדכי הלפרין החבר בועדה זו להציע ולהוביל מהלך שבין שאר הבדיקות שיעבור תורם פוטנציאלי תהיה גם בדיקה של כישורי אינלטיגנציה באשר כישורים אלו נמצאים במיתאם גבוה בין אבות לבניהם. לא זו אף זו, תוכל אשה לבחור תורם על פי שיקולים מגוונים בין השאר יכולות אינטליגנציה.
הדבר חשוב לא רק להצלחתו של הילד הנולד בהתמודדויות המצפות לו בחייו אלא גם אמצעי להעלאת רמת המשכל הלאומית.

תשובה:

בלנ"ד אעביר את הצעתך ליו"ר הועדה