מספר מזהה: 6539

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

סירוס בניתוח פרוסטטה

שאלה:

שלום רב 
השאלה האם בניתוח פרוסטטה יש בעיה של סירוס? והאם יש בעיה של זרע לבטלה אחרי הניתוח? 
אם אפשר עם מקורות תודה רבה

תשובה:

א. בעקבות ניתוח פרוסטטה רגיל, אין פליטת זרע החוצה כי נוזלי הזרע מוזרקים לכיס השתן. ("פליטה אחורית").
מצב כזה לדעת הפוסקים איננו אוסר את הגבר לבוא בקהל.
בנוסף, בחלק מהניתוחים מנתקים גם את דרכי הזרע מהשופכה, אך גם במקרים אלו כבר פסק החזון איש שאין איסור לבוא בקהל למנותחים הללו.
ב. לגבי הוז"ל, לא ראיתי תשובות בנושא (ולא ראינו אינה ראיה) אך בפשטות אין איסור הוצאת זרע כשאין הוצאה.
ג. לענין יבום – ראה יבמות, פרק ח' משניות ד -ה.
ד. לענין בידי שמים – לפי הסמ"ג (לאוין קיט) שהובא בחת"ס, אבן העזר חלק א' ס' יז גם אילו היה בניתוח משום עשית פצוע דכא הדבר היה נחשב בידי שמים.
מקורות נוספים:
ספר עמק ההלכה – אסיא חלק ב' בעריכת דר' אברהם שטינברג.
ספרי "רפואה מציאות והלכה", סימן יח – "איסתתים גובתא דשכבת זרע" (הוצאת מכון שלזינגר תשע"ב)