נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סכנה במים מגולים

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

האם הסיבה שאנו מקפידים לא להנות ממים שעברו הלילה אם אינם מכוסים משום סכנתא ז'א שמירה ממזיקין כנחשים ועוד או סיבות רוחניות וקבליות< בתודה ד. א

תשובה:

הטעם המופיע בתלמוד הוא הטעם שציינת.

אמנם הגר"א מוילנא כבר כתב שכאשר נתנו חז"ל טעם לגזירה או לתקנה, לא תמיד הם נתנו את הטעם העיקרי.

{העיקרון הזה של הגר"א מופיע כבר בתלמוד במסכת עבודה זרה בסוגיית גבינות הגויים, ובראשונים במקומות נוספים (לדוגמא התוס' רי"ד בתחילת פרק שלישי של מועד קטן ועוד)}.

לכן סובר הגר"א, שגם כאשר הטעם הגלוי איננו קיים, כמו באירופה במקום שלא מצויים נחשים, בכל זאת הגזירה לא מתבטלת כל עוד אין אנו יודעים מה היו טעמיה הנסתרים.

[print_link]

שאלות נוספות