מספר מזהה: 7774

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ספרות ההדרכה ההלכתית לאחיות ורופאים

שאלה:

 הרב ד"ר הלפרין שלום וברכה
אני עתיד בעוד שבועיים לעבוד כאח מוסמך במרכז הרפואי לגליל נהריה. כחלק מעבודתי נקבע לי שלבסוף העבודה תהיה בשבתות וימים טובים ג"כ.
קראתי במרוצה את תשובותיו בקצרה אשר נמצאות ברשת… ולמרות שדבריו סייעו לי מאוד, רבו הספקות בשאר פעולות שנכללות כחלק מעבודתי. ראיתי באחד מן המקורות שהרב הפנה למאמריו השונים בכתב בעת אסיא וכן שסיפר שהתייעץ בעבר בנושא עם הגרש"ז אויירבעך זצ"ל.
רצינו לשאול מס עניינים בקשר לנ"ל:
יישר כח ורב תודות,

 נ

תשובה:

א.  מדריך הכיס לרופא (של פרופ' אברהם) מועיל מאד גם לפעילות אחיות, אף כי הוא נכתב למען הרופאים.
ב.  המדריך ההלכתי לאחריות של הרב נויבירט מלפני שני דורות הוא חשוב, יש בו הרבה פרטים רלוונטיים אך חסרים בו אחרים.
ג.  ספרי ההלכה הרלוונטיים לגביך הם ראשית: שמירת שבת כהלכתה, שנית: נשמת אבהם על שו"ע חלק או"ח (הוצאה שלישית ומעודכנת, מכון שלזינגר תשע"ד). שלישית: סדרת "הרפואה בהלכה" של פרופ' א' שטיינברג (הוצאת אור החיים תשע"ז).