מספר מזהה: 7224

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

עבודה כטכנאי רנטגן בשבת בטרם

שאלה:

האם כיהודי שומר מצוות אפשר לקבל הצעת עבודה להיות טכנאי רנטגן בשבת בטרם?

תשובה:

מותר לטכנאי רנטגן לעבוד בשבת רק בתנאים הבאים:
א. פעולות שיש בהן איסורי תורה, מותרות לביצוע רק במצבים של פיקוח נפש, או במצבים בהם הרופא (גם אם איננו שומר מצוות) קובע שיש בהם פיקוח נפש [ראה ספר אסיא ט עמ' 146 בהערה 1, מה שהובא שם בשם הגרש"ז אויערבאך].
ב. פעולות שיש בהן איסורים מדרבנן (כולל איסורי תורה הנעשים בשינוי) מותרות לביצוע בכל מקום בו יש סבל קשה או ספק סכנה לאחד האיברים, או שהמטופל מוגדר כחולה בכל גופו. [ראה נשמת אברהם, מהדורה חדשה, כרך א' חלק או"ח סימן שכח סעיף כט ס"ק עג וכן שם סעיף יז ס"ק מח].
ג. במצבים אחרים אסור לבצע שום איסור, בין איסור תורה ובין איסור דרבנן.
ד. לכן, כדי להתיר לעבוד בשבת חייבים להתקיים אצלך שני תנאים:
   1) ידע הלכתי, מהו איסור תורה ומהו איסור דרבנן.
   2) אופי אישי חזק, כך שאתה מסוגל לסרב ולעבור איסור במקום שאין לכך היתר גם אם משרתך תהיה בסכנה.
אם מתקיימים שני התנאים האחרונים מותר ואפילו מצווה להשתלב בעבודה הנדונה.