מספר מזהה: 7834

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

עובד סוציאלי כהן בבית החולים

שאלה:

האם כהן יכול לעבוד כעו"ס בבית חולים?
אם אסור, האם יש היתר בבית חולים שמצוין על שלט בזמן הכניסה שיש טומאת מת (כדוגמת שערי צדק)?

תשובה: