מספר מזהה: 7393

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

עמדת ההלכה בנוגע לטיפול פליאטיבי

שאלה:

אני אחות בבי"ח. התחילו במחלקה שלנו לתת טיפול פאליאטיבי. רצוני לדעת מה עמדת ההלכה בנושא זה?

תשובה:

טיפול פליאטיבי הוא טיפול מקל.
אם הכוונה לתת טיפול מקל, מונע כאבים, מבלי לקצר חיים – אין בכך שום בעיה.
אם הכוונה לקצר חיים, והביטוי "טיפול פליאטיבי" הוא שם קוד לרצח, אזי כמובן שהדבר אסור לחלוטין.
[אמנם יש מצבים שבהם ניתן להימנע מטיפול מאריך חיים, אם מתמלאים התנאים הקבועים בחוק החולה הנוטה למות. כדי ללמוד את הפרטים הנוגעים לך עלייך לעבור על חוק החולה הנוטה למות, ועל דפי ההסבר לחוק הנמצאים באתר משרד הבריאות]