מספר מזהה: 6876

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

פיזיותראפיה והלכה – צניעות, שבת.

שאלה:

שאלה של פיזיותראפיסטית שומרת מצוות: 
א. מה מותר לה בעבודה עם מבוגרים מבחינת דיני נגיעה?
ב. האם וכיצד מותר לה לעבוד בבית חולים כשנדרשות תורנויות שבת?

תשובה:

שלב ראשון: נא לעיין במאמרים שבשלשת הקישורים שלהלן, ובתשובה העוקבת של הרב ד"ר מאיר פרנקל.
שלב שני: נא להתייעץ עם הרב של בית החולים.
שלב שלישי: אם ישארו דברים לא ברורים, נא לחזור אלינו.

שיף יצחק, התעמלות, עיסויים ופיזיוטרפיה בשבת, רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 515-522 (2006); עמק הלכה חלק א', עמ' 177-185 (1985); ספר אסיא ד', עמ' 49-57 (1983)
הלפרין מרדכי, סין-הרשקו ענת, כוננות לטיפול פיזיותרפי בשבת – שו"ת, ספר אסיא ט', עמ' 161-163 (2004); אסיא נג-נד, עמ' 213-214 (1994).
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאור ההלכה
 , אסיא פא-פב, עמ' 79 (2008).

 


 

תשובת הרב ד"ר מאיר פרנקל:

א.  עקרונות גדרי נגיעה של מטפלת במטופל, במהלך טיפול פיזיותרפי, דומים לגדרי נגיעה במהלך כל טיפול בחולה: רפואי, סיעודי וכד'.
ניתן לסכם את הדברים ולומר:
טיפול פיזיותרפי לחולה שיש בו סכנה (סכנת חיים או ספק סכנת חיים), וכן לחולה עם כאבים עזים, או חולה שהטיפול נועד להחזיר איבר לתפקוד (שללא טיפול פיזיותרפי ייפגע תפקוד איבר זה) – במקרים אלו יש לחלק בין מגע טיפולי למגע של קירבה וחיבה. מגע טיפולי מותר ומגע של חיבה או קירבה אסור. לכן, יכולה פיזיותרפיסטית לטפל במטופל גבר כשמדובר במגע טיפולי בלבד. במידה והיא חושבת או חשה, מצידה או מצד המטופל, שמדובר במגע של חיבה, אין היתר לטיפול כזה.
טיפול פיזיותרפי לאדם עם מיחושים בלבד או אדם בריא – אסור לפיזיותרפיסטית לטפל בגבר.
ב"ה יש כיום פיזיותרפיסטים גברים והמטופל יוכל לפנות אליהם.

ב.  באשר לתורנויות שבת:

ניתן לחלק את עבודת הפיזיותרפיה לשני סוגים:
פיזיותרפיה כחלק מהטיפול בחולה שיש בו סכנה, כגון חולה עם זיהום חריף, חולה מונשם וכד'. בד"כ מדובר בפיזיותרפיה נשימתית, ובחולים המאושפזים בבתי חולים כלליים או בבתי חולים סיעודיים. טיפול זה מותר בשבת ואף מצווה לעשותו. לכן, תורנות בפיזיותרפיה בבית חולים כזה תהא מותרת, ומבחינת דיני ההגעה לתורנות, שימוש בטלפון/ביפר ושימוש במכשור רפואי וכו' יהא דין פיזיותרפיסטית כדינו של רופא העובד בבית חולים כזה. בהגדרה זו ניתן לכלול גם חולים אורטופדיים או נוירולוגיים, סמוך לאחר ניתוח או אירוע מוחי, שטיפול הפיזיותרפיה נועד להעמידם על הרגליים ולהחזירם להליכה בהקדם. חולים אלה מוגדרים כחולה שיש בו סכנה והטיפול בהם מותר בשבת.

לעומת זאת, פיזיותרפיה שנועדה לטיפול בחולה שאין בו סכנה, ובד"כ אין דחיפות רפואית לעשות את הטיפול בשבת, אין היתר לחלל שבת בשביל טיפול כזה. במידה ומדובר בטיפולי פיזיותרפיה המיועדים לחולים כאלה, לא ניתן לעשות תורנות שבת בתחום זה.

 בברכה

הרב ד"ר מאיר פרנקל

 [לעיון נוסף: שו"ע יורה דעה, סי' קצה, וש"ך שם ס"ק כ; שו"ע אבן העזר סימן כא ונשמת אברהם שם ס"ק ג; שו"ע יורה דעה סימן של"ה סעיף י', נו"כ ונשמת אברהם שם; "פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאור ההלכה", אסיא פא-פב עמ' 79-92]