מספר מזהה: 7144

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

פסק דין בבקשת חולה ALS להתנתק ממכונת הנשמה

שאלה:

אודה לך מקרב לב על התייחסותך לפסק הדין, להמרצת פתיחה ותגובת היועמ"ש בנדון.

תשובה:

אנא עיין במאמרו הקצר של הרב פרופ' אברהם שטינברג, כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ, ספר אסיא יא, עמ' 206-207,
וכן במאמרי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד, באסיא יא, עמ' 244-248.
אחרי שתעיין היטב בשני מאמרים אלה, נוכל לשוחח.