מספר מזהה: 6983

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

פעילות רפואית בשבת- לצוות רפואי (קודן, כתיבה, חולים שאין בהם סכנה)

שאלה:

לכבוד הרב שלום,
אני אחות בבית חולים בצפון הארץ, ברצוני לדעת האם מותר לחלל את השבת עבור חולים יהודים ושאינם יהודים שאין בהם סכנה,
בפעולות כמו כתיבה, מדידת חוםל"ד וכניסה לחדר תרופות עם קודן?

תודה רבה וחודש טוב

תשובה:

א.  הגרש"ז אויערבאך זצ"ל כמו גם הגר"ע יוסף זצ"ל פסקו שברמה המעשית אין להבדיל בין טיפול בחולה יהודי, לבין טיפול בחולה גוי.
מצד שני – יש הבדל בין חולה שיש בו סכנה לבין חולה שאין בו סכנה.
לגבי חולה שיש בו סכנה, מותר לחלל שבת לצורך הטיפול, אפילו הטיפול כרוך במלאכות אשר אסורות מן התורה.
לעומת זאת עבור חולה שאין בו סכנה מותר לעבור בשבת רק איסורים שאינם אסורים מן התורה. כמו אמירה לגוי שיבצע את המלאכה האסורה, או ביצוע המלאכה בשינוי.
ב.   לגבי כתיבה, רצוי מאד להתאמן בימי השבוע על הכתיבה ביד שמאל (אם בדרך כלל את כותבת ביד ימין) ואז לכתוב בשבת דברים הכרחיים ביד שמאל, בתנאי שהכתב קריא.
ג.   לגבי הקודן: אם ניתן לבקש מעובד לא יהודי להפעיל את הקודן עבורך – זו עדיפות ראשונה.
אם לא ניתן, את רשאית להקיש על הקודן בשינוי, כלומר ללחוץ על כפתורי הקודן לא בכרית האצבע שבה משתמשים להקשה על המקלדת או על הקודן בדרך כלל, אלא בגב הפרק האמצעי של האצבע, (אותו פרק בו משתמשים להקיש על הדלת).