מספר מזהה: 5951

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צוואה לאי הארכת חיים

שאלה:

בס"ד
הרב הלפרין שלום,
הנני עו"ד העוסק בתחום דיני משפחה.
בימים האחרונים פנה אליי לקוח וביקש לערוך צוואה לאי הארכת חיים.
כאדם דתי לא ברורה לי עמדת ההלכה בנושא ואינני מעוניין לערוך צוואה הנוגדת את עמדת ההלכה ואת צו מצפוני.
אודה אם תוכל להבהיר לי (או להפנות אותי למאמר מתאים המבהיר) – מהי עמדת ההלכה בסוגיה זו.
אקדים תודתי.

בברכה,
ר ש

 

תשובה:

א. ראה את מאמרו של הרב פרופ' אברהם שטינברג "הבסיס ההלכתי להצעת החוק 'החולה הנוטה למות'", אסיא עא-עב עמ' 25-39.
ב. חוק החולה הנוטה למות ה'תשס"ו מתאים, ברוב פרטיו, להלכה. ראה: אתר משרד הבריאות של יישום חוק הנוטה למות (בו ניתן להוריד את החוק עצמו ואת כל הטפסים הקשורים אליו).
אתה רשאי לאפשר ללקוחותיך לפעול על פי חוק זה.