מספר מזהה: 6823

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום ט באב למעוברת תאומים

שאלה:

שבוע טוב
צום ת"ב למעוברת בהריון תאומים מה דינו?
בעבר היתה בעיה נשימתית במהלך ההריון ונעשה ברור לגבי סיכון של קרישיות יתר שנשלל. לאור העובדה שזהו הריון תאומים היא נשלחה לברור חוזר לוודא שאין קרישיות יתר נרכשת טרם התקבלו תוצאות. יש לציין שהרופא אמר לא לצום אבל מצורת דבריו היה ניכר שהוא לא נותן מספיק משקל ומשמעות לצום ולכן אנחנו מבקשים לדעת מה עלינו לעשות?

תשובה:

לדעת הרופאים היריון תאומים נחשב להיריון בסיכון, כיון שישנו חשש גבוה ללידה מוקדמת או חלילה להפלה ובפרט שבעבר היתה בעיה נשימתית במהלך ההריון כך שאינך צריכה לצום בתשעה באב[1].
ב מותר לשתות כל דבר פרט ליין האסור מטעמי אבלות.
כמו כן ראה שאלה #5714

בברכה
אשר שקאני


[1] כמבואר בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תקנד סעיף ו) שחולה שאין בו סכנה שצריך לאכול בת"ב אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, דבמקום חולי לא גזרו רבנן. וה"ה בנ"ד ובפרט שבעבר היתה בעיה נשימתית במהלך ההריון.