מספר מזהה: 5909

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום ט' באב בהריון (טרימסטר שלישי) לבת 37

שאלה:

אני בהריון ב"ה (אחרי 8 שנים…) שבוע 38 (בת 37) ושואלת, מקווה שלא מאוחר מידי מכדי לקבל תשובה, האם אני צריכה לצום. עד עכשיו אני רק שתיתי לשיעורין ויש לי עוד 9 שעות בערך,
אם לא אקבל תשובה – מן הסתם אמשיך לצום…
תודה
א

תשובה:

לצערנו השאלה הגיע מאוחר מכדי שנוכל לענות עליה בזמן לצום.

א.  שתיה לשיעורין עדיין נחשבת כצום.
ב.  מעיקר הדין אין דין שיעורין בט' באב, ולכן מי שעקב מצבו הרפואי חייב לשתות, איננו חייב להקפיד על שיעורין (אבל אם בכל זאת הקפיד על שיעורין הריהו נחשב כאילו המשיך לצום).
ג.  אף על פי כן מובא בביאור הלכה במצב בו האדם איננו חולה, אלא יש חשש שיהיה חולה אם לא יאכל או ישתה – אזי ממליץ הביאור הלכה לאכול ולשתות רק לשיעורין.
ד.  לגבי אישה מעוברת בחודש התשיעי להריונה, הכלל לגבי ט' באב הוא כדלהלן:
בחודש התשיעי את רשאית לצום בתשעה באב עד לרגע שבו תרגישי אחד מהדברים הבאים:
1. צירים כואבים;
2. ירידת מים;
3. דימום (אפילו דימום קל);
4. הרגשה רעה.
במקרה כזה עליך להתחיל לשתות נוזלים ללא הגבלה של שיעורים.
בכל אופן כדאי לדעת את פסיקת הגאון ר' צדקה חוצין המובאת בשו"ת יחווה דעת חלק א סימן מב [הובא לראשונה בקובץ בית הלל שנה ה' גליון א(יז) שבט תשס"ד עמ' כא]:
"והגאון רבי צדקה חוצין המחבר ספר צדקה ומשפט (ושימש אב בית הדין בבגדאד משנת תק"ג עד תקל"ג), תיקן בזמנו שמעוברות ומניקות לא יתענו בתשעה באב, וכדין שאר תעניות, מפני שראה שמרוב החום השורר שם, כמעט היו באות לידי סכנה. (וכמ"ש נכדו הרה"ג צדקה חוצין ז"ל בהקדמתו לשו"ת צדקה ומשפט). ולכן גם במקומות אלה אם המעוברת או המניקה יש להן חולי, אפילו אין בו סכנה, אין להן להתענות אף בתשעה באב. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה, כמאמר חז"ל (באבות פרק א'), עשה לך רב והסתלק מן הספק."

כך שלמעשה יש לדון בכל מקרה לגופו.