מספר מזהה: 5993

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום יוה"כ לאשה בהריון (טרימסטר שלישי) עם נפילת סוכר וצירים מוקדמים

שאלה:

אישה בהריון ראשון חודש שמיני לפני כחדש אושפזה בגלל צירים מוקדמים בנוסף בדיקת סוכר הראתה נפילת סוכר ונאמר לה שחייבת לאכול כל 3 שעות
מה דינה לענין צום יוה"כ?

תשובה: