מספר מזהה: 5978

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום יום הכיפורים כשבוע וחצי לאחר לידה

שאלה:

שלום,
ביום כיפור אני אהיה שבוע וחצי אחרי לידה.
מה עושים לגבי הצום? יש לציין שגם בזמן רגיל אני סובלת מאוד בצומות מסחרחורות וירידה בלחץ דם.

תשובה:

ראו שולחן ערוך סימן תרי"ז סעיף ד:
"יולדת, תוך שלשה ימים לא תתענה כלל; משלשה עד שבעה, אם אמרה: צריכה אני, מאכילין אותה; מכאן ואילך, הרי היא ככל אדם."
ובמשנה ברורה סעיף קטן יב:
"ככל אדם – דמשם ואילך הרי היא כשאר חולה שאין בו סכנה דבודאי אין שום סכנה מחמת לידה לאחר ז' ימים ללידתה לפיכך אף אם אמרה צריכה אני לאכול מחמת צער לידה אין מאכילין אותה.
אבל אם אמרה צריכה אני לאכול מחמת שמתכבד עלי החולי מאכילין אותה כדרך שמאכילין כל חולה כשאומר צריך אני כמו שיתבאר בסימן תרי"ח ע"ש"

אף על פי כן חשוב לדעת כי סחרחורות המלוות ירידה בלחץ דם, עלולות להיות מצב שיש בו סכנה.
לכן אם מתחילה הרגשת סחרחורת – מן הראוי להתחיל מייד בשתיית נוזלים (כמו מיץ ענבים) במנות של 40 סמ"ק, עם המתנה של 2 דקות בין מנה למנה, עד שהסחרחורת עוברת.