מספר מזהה: 6988

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום לאחר השתלת כליה

שאלה:

הרופאים לא ממליצים/אוסרים על צום למשך כשנה לפחות לאחר תרומת כליה.(הכליה הנותרת מתחילה תהליך של גדילה – ע"מ להשלים את פעולת הכליה שהוצאה מהגוף)
מה ההלכה אומרת לגבי צום ביום הכיפורים? חובה לצום? שתיה בשיעורים? שתיה כרגיל?
מה לגבי תשעה באב?

תשובה:

לגבי תשעה באב – אין לצום כלל.
לגבי יום הכיפורים, יש לפעול לפי הוראות הרופאים לאחר שיציגו לפניהם את האפשרות לשתיה ואו לאכילה לשיעורים.