מספר מזהה: 6809

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום תשעה באב כחודשיים לאחר לידה

שאלה:

בס"ד

שלום,
ילדתי לפני כחודשיים וחצי ואני מניקה את בתי הנקה מלאה, שאלתי היא כיצד עליי לנהוג בצום תשעה באב בע"ה?
תודה.

תשובה:

א.  במאגר התשובות של מכון שלזינגר ישנם תקדימים לשאלות בנושא צום ט' באב והנקה (לדוגמה: #5685, #5690)
ב.  כדאי לדעת את פסיקת הגאון ר' צדקה חוצין המובאת בשו"ת יחווה דעת חלק א סימן מב [הובא לראשונה בקובץ בית הלל שנה ה' גליון א(יז) שבט תשס"ד עמ' כא]:
"והגאון רבי צדקה חוצין המחבר ספר צדקה ומשפט (ושימש אב בית הדין בבגדאד משנת תק"ג עד תקל"ג), תיקן בזמנו שמעוברות ומניקות לא יתענו בתשעה באב, וכדין שאר תעניות, מפני שראה שמרוב החום השורר שם, כמעט היו באות לידי סכנה. (וכמ"ש נכדו הרה"ג צדקה חוצין ז"ל בהקדמתו לשו"ת צדקה ומשפט). ולכן גם במקומות אלה אם המעוברת או המניקה יש להן חולי, אפילו אין בו סכנה, אין להן להתענות אף בתשעה באב. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה, כמאמר חז"ל (באבות פרק א'), עשה לך רב והסתלק מן הספק." כך שלמעשה יש לדון בכל מקרה לגופו.
ג.  כשמדובר בהנקה מלאה יש מקום גדול לסמוך על גדולי הפוסקים שהתירו שתיה בצום ט' באב לנשים מיניקות כדי שלא להסתכן בהמעטת או הפסקת יצור החלב.