מספר מזהה: 7176

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צום תשעה באב – בהריון תקין ולעומתו בהריון לאחר עבר של הפלות

שאלה:

שלום רב
שאלתי בנושא צום תשעה באב למעוברת

מה דינה של אישה בהריון בטרימסטר השלישי של ההריון, בהריון תקין ב"ה, והאם למעוברת באותו שלב אבל עם עבר של הפלה לאחר צום, הדין שונה?

תשובה:

א. מצד ההלכה הבסיסית, אשה בהריון צמה בתעה באב כדרך שהיא צמה ביום כיפורים (פסחים נ"ד, שולחן ערוך תקנ"ד סעיף ה)
ב. מהצד הרפואי בדרך כלל אין נזק לאשה בהריון ולעוברה בזמן הצום. במחקרים לא נמצאה כל השפעה שלילית על העובר [Arch Dis Child. 1990 Oct;65(10 Spec No):1053-6]
כל זאת כשמדובר באשה מעוברת שהיא בריאה וההריון תקין, ואין לה עבר של הפלות עקב צום.
ג.  אמנם אם המעוברת חולה – אפילו במחלה שאין בה סכנה, אין לה להתענות בתשעה באב. בנוסף, אם במהלך הצום המעוברת מרגישה צער או חולשה עליה להקל ולא להמשיך להתענות בתשעה באב.
חשוב להדגיש כי בכל מקרה של דימום או התחלת התכווצויות  של הרחם יש להפסיק את הצום מייד ולשתות ללא שום הגבלה.
ד. מאחר ויש הבדל הלכתי בין מצבים רפואיים שונים בזמן ההריון, על האשה לשאול את הרופא המטפל, ולפעול בתשעה באב בהתאם להוראותיו ללא כל חשש.