מספר מזהה: 2025

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צורך בכשרות תרופות

שאלה:

האם צריך כשרות בתרופות ?

תשובה:

למיטב ידיעתי אין מערכת מסודרת של פיקוח על כשרות התרופות פרט לבדיקת התרופות לעמידה בתנאי הכשרות לפסח.

מצב זה (של העדר פיקוח כשרותי על תרופות) לא השתנה זה מאות בשנים, ובמקום שיש שאלה הלכתית יש להפנותה למורה הוראה. ראה בשו"ע יורה דעה, בסימן פד סעיף יז, ובנשמת אברהם שם ס"ק א-ב.